Istotnym celem w przedszkolu jest wspomaganie i ukierunkowanie rozwoju dziecka oraz rozpoznanie i rozwijanie jego wrodzonych talentów. Dzieci w przedszkolu wzbogacają umiejętności i wiedzę nie tylko podczas zajęć organizowanych w ramach pracy wychowawczo-dydaktycznej przedszkola, ale także w trakcie zajęć dodatkowych.

Dzięki bogatemu wachlarzowi zajęć dodatkowych dzieci mogą w przyjemny i dostosowany do ich wieku sposób poznać, co sprawia im przyjemność oraz odkryć swój potencjał i wiarę we własne możliwości. Zajęcia dodatkowe mają charakter dobrowolny, zaś uczestnictwo w nich wynika z możliwości, potrzeb i zainteresowań dzieci.

Zajęcia dodatkowe prowadzą wykwalifikowani specjaliści.

Zajęcia dodatkowe prowadzone są tylko i wyłącznie w formach zabawowych.