Program nauczania w przedszkolu

Praca dydaktyczno – wychowawcza w przedszkolu OmkiSiomki jest realizowana w oparciu o aktualną podstawę programową zgodnie z Rozporządzeniem MEN oraz autorskie programy nauczycieli przedszkola w tym o autorski program „Dajmy dzieciom skrzydła ” – wzmacniający poczucie wartości dziecka i zwiększający jego samodzielność oparty o Trening Umiejętności Społecznych. 

Podstawa programowa obejmuje następujące obszary edukacji:

 • językową
 • matematyczną
 • przyrodniczą
 • społeczną
 • artystyczną
 • zdrowotną
 • profilaktyka logopedyczna

Zajęcia w czesnym : 

 • realizacja podstawy programowej 
 • j angielski 
 • j hiszpański 
 • TUS – trening umiejętności społecznych 
 • zajęcia artystyczne 
 • zajęcia teatralne
 • rytmika 
 • zajęcia z psychologiem 
 • wzmacnianie buzi i języka – zajęcia z logopedą 
 • zajęcia integracji sensorycznej w sali doświadczania świata 
 • sensoplastyka
 • nauka 
 • kodowanie
 • gimnastyka artystyczna
 • karate 
 • piłka nożna 
 • tańce 
 • trening funkcjonalny – siła i równowaga 
 • rugby