Edukacja dzieci w żłobku

Edukacja dzieci jest bardzo istotna już od pierwszych miesięcy ich życia. Jak zaznaczają specjaliści „wczesne nawyki związane z uczeniem się mają znaczący wpływ na to, jak dziecko będzie uczyło się później, jaka będzie jego motywacja i zaangażowanie”.